PAMAL APS s.r.o.      NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Úvodná strana Ponukový list Referencie Kontakt Plničky Dopravníky Jednoúčelové zariadenia

Radová plnička kvapalín RPK 1000 - 3000
Technické údaje
výkon 1000 - 3000 l/h
presnosť plnenia ± 1%
plynule nastavitelný rozsah dávky 0,25 - 5 l
počet plniacich hlavíc 4 - 6 - 8 - 12
prev. tlak vzduchu 0,5 ± 0,1 MPa
napäťová sústava 3+PEN 380/220 V 50Hz
príkon 2 kVA
rozmery 1250 x 4000 x 2105
hmotnosť 500 - 900 kg
riadiaci systém CQM 1 OMRON
obsluha 3 pracovníci
Funkcia:

Typová rada radových plničiek kvapalín zaisťuje ručné vkladanie obalov na dopravník, alebo akumulačný kruhový zásobník, automatické radenie obalov, automatické plnenie, poloautomatické zátkovanie alebo skrutkovanie a ručné vykladanie naplnených obalov z dopravníka.
Plniaci systém umožňuje plnenie zdola, alebo zhora.

Použitie:

Je určená k plneniu kvapalín kozmetického, farmaceutického, potravinárskeho a chemického priemyslu (olej, voda, sirup, šampón, umývacie prostriedky, autokozmetika, riedidlá, luxorové farby a pod.) do plastových alebo sklenených obalov, prípadne plechoviek v objemovom rosahu 0,25 - 5 l.
Stavebnicové riešenie umožňuje aplikácie štyroch výkonných typorozmerov, individuálne použitie i možnosť zaradenia do komplexnej linky.
Stroje majú osvedčenie o nevýbušnosti podľa normy ATEX - zóna 2. 


Radová plnička kanistrov RPK 900
Technické údaje
výkon 900 ks / h / 5 l
500 ks / h / 10 l
280 - 300 ks / h / 15 l
presnosť plnenia ± 1%
rozsah dávky 3 - 20 l
počet plniacich hlavíc 2 - 4
spotreba a tlak vzduchu 1500 l / h / 0,5 MPa
príkon 1 kVA
rozmery 1200 x 4000 x 2300 mm
hmotnosť 850 kg
riadiaci systém CQM 1 OMRON
koncepcia plničky samonasávacia, objemovo - piestová
ovládanie elektropneumatické
Funkcia:

Radová plnička kanistrov umožňuje ručné vkladanie obalov na dopravník, automatické radenie obalov, automatické plnenie a poloautomatické skrutkovanie uzáverov. Plniaci systém umožňuje plnenie zdola alebo zhora.

Použitie:

Je určená k plneniu kvapalín kozmetického, farmaceutického, potravinárskeho a chemického priemyslu (olej, voda, sirup, šampón, umývacie prostriedky) do plechových alebo plastových obalov.
Stroj má osvedčenie o nevýbušnosti podľa normy ATEX - zóna 2. Poloautomatický dávkovač kvapalín PDK 400 E
Technické údaje
výkon 400 ks/h - 1l dávka, 560 ks/h - 0,5l dávka
rozsah dávky 0,1 - 1l
presnosť dávky ± 1%
počet plniacich miest 2
prevádzkový tlak vzduchu 0,5 ± 0,1 MPa
ovládanie elektropneumatické
riadenie CQM 1 OMRON
príkon 0,75 kVA
rozmery 1000 x 1000 x 2040
hmotnosť 150 kg
obsluha 1 osoba
Funkcia:

Poloautomatický dávkovač kvapalín umožňuje automatické plnenie obalov, pričom manipuláciu s obalmi vykonáva obsluha. Trysky ovládané motoricky, plniaci systém zdola alebo zhora.

Použitie:

Je určený na plnenie neagresívnych kvapalín do plastových alebo sklenených obalov, prípadne plechoviek v kozmetickom, farmaceutickom, potravinárskom a chemickom priemysle.
Funkčné časti dávkovača sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele triedy 17, tesnenia zo silikónovej gumy a PTFE.
Stroj má osvedčenie o nevýbušnosti podľa normy ATEX - zóna 2. 


Paletizačná plnička kvapalín PF 1500
Technické údaje
výkon 200 ks / h / 10 l obal
presnosť plnenia ± 1%
rozsah dávky 5 - 20 l
počet plniacich hlavíc 1
spotreba vzduchu 5m3 / h
tlak vzduchu 0,5 ± 0,1 MPa
riadiaci systém pneumatická logika
rozmery 1000 x 2850 - 2150
hmotnosť 480 kg
obsluha 1 osoba
Funkcia:

Paletizačná plnička kvapalín umožňuje automatické plnenie nastaveného objemu do obalov, pričom obsluha ručne posúva výtokovú trysku prostredníctvom mechanizmu súradnicového systému nad obalmi plošne uloženými na palete.

Použitie:

Plnička je určená na plnenie neabrazívnych nepenivých kvapalín (farba, olej, voda) do plechoviek, vedier, alebo kanistrov uložených postupne vo viacerých vrstvách na palete, prípadne inej podložke. Plnička má osvedčenie o nevýbušnosti  podľa normy ATEX - zóna 2.


Plnička sudov PS 200
Technické údaje
výkon 15 ks / h / 200 l
rozsah dávky 40 - 200 l
presnosť dávky ± 1%
počet plnených miest 1
ovládanie elektropneumatické
riadenie CQM 1 OMRON
tlak vzduchu 0,5 MPa
spotreba vzduchu 0,5 m3 / h
príkon 2,5 kVA
rozmery 3300 x 9860 x 2120 mm
hmotnosť 1800 kg
obsluha 3 osoby
Funkcia:

Plnička sudov umožňuje ručné vkladanie obalov na valčekový dopravník, automatické radenie a oddeľovanie, automatické gravimetrické plnenie po jednom obale a dopravu naplnených obalov do priestoru expedície.

Použitie:

Plnička je určená k plneniu kvapalín a viskóznych médií (olej, farby, lepidlá), z hydrostatického stĺpca alebo tlakového okruhu do sudov.
Stroj má osvedčenie o nevýbušnosti podľa normy ATEX - zóna 2. 


Stolová plnička sáčkov a kanistrov SPS 505      Prospekt SPS 505    
Technické údaje
nominálny výkon (destilovaná voda) sáčky   2lt - 500 ks/h
sáčky   4lt - 360 ks/h
kanistre 5l - 350 ks/h
presnosť plnenia ± 1%
plynule nastavitelný rozsah dávky 2 - 10 l (10l na 2 zdvihy dávkovacieho valca)
počet plniacich hlavíc 2
prev. tlak vzduchu 0,5 ± 0,1 MPa , spotreba 0,2 m3/h
napäťová sústava 3+PEN 380/220 V 50Hz
príkon 0,2 kVA
rozmery 1080 x 1288 x 2165
hmotnosť 250 kg
riadiaci systém PLC OMRON (na požiadanie aj iný)
obsluha 1 pracovník
koncepcia plnenia samonasávacia objemovo-piestová
Funkcia:

Poloautomatická plnička umožňuje automatické plnenie sáčkov alebo kanistrov, pričom manipuláciu s obalmi vykonáva obsluha.  
Plniaci systém umožňuje plnenie zdola, alebo zhora.

Použitie:

Je určená k plneniu kvapalín kozmetického, farmaceutického, potravinárskeho a chemického priemyslu (olej, voda, sirup, šampón, umývacie prostriedky, autokozmetika,  a pod.) do PE sáčkov alebo sklenených obalov, prípadne plechoviek v objemovom obsahu 2 - 5 l.
Stroj má osvedčenie o nevýbušnosti podľa normy ATEX - zóna 2.

Radová plnička na plnenie chlórových roztokov RPS 600    
Technické údaje
nominálny výkon (destilovaná voda) 800 ks/h 1L obalov (možnosť zvýšenia výkonu do 1400 ks/h 1L obalov)
presnosť plnenia ± 1,5%
plynule nastavitelný rozsah dávky 0,5 - 10 l (max.objem limitovaný len veľkosťou plneného obalu)
počet plniacich hlavíc
prev. tlak vzduchu 0,6 ± 0,1 MPa , spotreba 0,8 m3/h
napäťová sústava TNS 3L+PEN 230/400V 50Hz
príkon 2 kVA
rozmery 1360 x 4000 x 2596
hmotnosť 440 kg
riadiaci systém PLC OMRON (na požiadanie aj iný)
obsluha 1 pracovník
plniaci systém objemové samonasávacie hadicové čerpadlá
technológia plneniazdola - zhora
Funkcia:

Poloautomatická plnička umožňuje automatické plnenie fliaš alebo kanistrov, pričom obsluha prázdne obaly vkladá na vstup dopravníka plničky. Po naplnení dopravník obaly presunie na vykonanie ďalších operácií, ktorými môžu byť uzatváranie naplnených obalov, etiketovanie, značenie, balenie obalov ...
Všetky uvedené operácie zabezpečujeme vlastnými zariadeniami, alebo podľa vášho želania je možné do linky inplementovať aj vaše zariadenie tak, aby spolu tvorili jeden funčný celok.

Použitie:

Je určená k plneniu kvapalín agresívnich roztokov obsahujúcich chlór, ktorý ako je známe, negatívne vplýva aj na antikorové ocele. Všetky súčiastky prichádzajúce do styku s plneným médiom sú vyrobené zo špeciálnych materiálov, ktorých odolnosť je v praxi preverená niekoľkoročnou prevádzkou zariadení. Uvedené zariadenie je teda vhodné napríklad na plnenie dezinfekčných prostriedkov, predávaných pod obchodnými názvami SAVO, SOMO a podobne. Plnička IBC kontajnerov a sudov PKV 2000    
 
Použitie:

Plnička kontajnerov a sudov PKV2000 je automatické pneumatické zariadenie na plnenie kontajnerov a sudov rozličnými kvapalinami v chemickom alebo potravinárskom priemysle. Vzhľadom na použitú technológiu plnenia je obvzlášť vhodná na plnenie penivých kvapalín. Nastavovanie dávkovaného množtva je možné plynule v celom rozsahu. Požadovaná hmotnosť a hmotnosť dovažovania sa zadáva jednoducho priamo na displeji vyhodnocovaciej jednotky. Vyhodnocovacia jednotka sa nachádza v zornom poli obsluhy, ktorá môže priebežne kontrolovať proces plnenia so zobrazením aktuálnej hmotnosti.


Technické údaje
nominálny výkon v závislosti od obsluhy a tlaku plneného média  10 až 12 ks IBC kontajnerov pri tlaku 0,15 MPa / h ( 10 000 až 12 000kg / h )
režim plnenia  automatický, plný prietok + škrtený prietok pre dovažovanie
plynule nastavitelný rozsah dávky  5 kg až 1500 kg  (max.hmotnosť limitovaná max. nosnosťou váhy 2000 kg)
počet plniacich hlavíc  1
prev. tlak vzduchu  0,6 ± 0,1 MPa , spotreba 0,2 m3/h
napäťová sústava  TNS 1 + PE N 230 V, 50Hz
príkon  0,5 kVA
rozmery 1600 x 3200 x 4200
hmotnosť  500 kg
riadiaci systém  PLC OMRON (na požiadanie aj iný)
obsluha  1 pracovník
plniaci systém gravimetrický
technológia plnenia pod hladinou zdola alebo zhora 

Funkcia:

Obsluha založí vozíkom na váhu paletu s IBC kontajnerom alebo sudmi. Prostredníctvom portálového mechanizmu  nasmeruje plniacu trysku nad  plniaci otvor, tlačidlom zaaretuje pozíciu trysky a spustí plnenie. Po naplnení požadovaného množstva sa tryska  automaticky vráti do východzej polohy. Následne obsluha presune trysku mimo konajnera do parkovacej polohy a vozíkom odoberie naplnený obal. Následne sa postup opakuje.Plnič vedier PVA 40    
   
  

Použitie:

Plnič vedier PVA40 je vhodný na automatické plnenie vyskóznejších kvapalín v chemickom a potravinárskom priemysle, ako sú napríklad duvilaxy, rôzne penetračné nátery, farby všetkých druhov a podobne. V prípade zlých natekacích vlastností plneného média je možné nastaviť chod trysky tak, aby sa posúvala po celej ploche vedra s postupným zvislým posuvom. Čiže tryska sa pri plnení podľa potreby posúva vo všetkých troch osiach X,Y,Z. Výsledkom takéhoto pohybu je rovnomerné - homogénne naplnenie vedra.

Technické údaje
výkon v závislosti od tlaku dopravného čerpadla a povahy plneného média  14 ks 25 litrových obalov / hod
režim plnenia  automatický, plný prietok + škrtený prietok pre dovažovanie
plynule nastavitelný rozsah dávky  1 kg až 40 kg  (max.hmotnosť limitovaná max. nosnosťou váhy 60 kg)
počet plniacich hlavíc  1
prev. tlak vzduchu  0,6 ± 0,1 MPa , spotreba 0,1 m3/h
napäťová sústava  TNS 3L + PE N 230/400V 50Hz
príkon  1,5 kVA
rozmery 1200 x 3200 - 2000
hmotnosť  435 kg
riadiaci systém  PLC SIMATIC S7-300, SIEMENS (na požiadanie aj iný)
obsluha  1 pracovník

Funkcia:

Obsluha len zakladá prázdne obaly na vstup dopravníka a odoberá naplnené obaly. Celý proces plnenia prebieha automaticky. Dotykový displej umožňuje nastavenie chodu suportov X,Y,Z a rôznych režimov stroja(plnenie, preplach).